Gymunedau Gwasanaeth

Gymunedau Gwasanaeth

Mewn llywodraeth leol, yn aml mae llawer o bobl ar draws llawer o wahanol rannau o’r sefydliad, sy’n aml yn ddigyswllt, yn darparu’r un gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r ffiniau traws-adrannol hyn yn aml yn ei gwneud yn anodd i wasanaethau cyhoeddus o’r dechrau i’r diwedd gael eu darparu a’u gwella’n llwyddiannus.

Yn ôl yn 2017, treialodd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ffordd newydd o weithio ar wella gwasanaethau o’r dechrau i’r diwedd. Crëwyd rhwydweithiau o bobl o wahanol adrannau, gyda gwahanol sgiliau, i weithio gyda’i gilydd i wella’r un gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd. Cafodd y rhwydweithiau hyn eu henwi yn ‘Gymunedau Gwasanaeth’.

Y nod oedd bod y bobl yn y cymunedau hyn yn cael eu huno gan y gwasanaeth y maent yn gweithio ynddo ac y byddent yn gweithio ar y cyd i ddatblygu’r gwasanaeth gorau posibl sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Er gwaethaf yr her i’r status-quo sy’n gysylltiedig â’r dull hwn o weithio, profwyd ei fod yn llwyddo ac mae wedi cael ei fabwysiadu ar draws ystod eang o sefydliadau’r sector cyhoeddus.

Ers y cynllun peilot, mae sawl enghraifft o gymunedau gwasanaeth wedi’u ffurfio, ac mae aelodau’r cymunedau wedi cydweithio’n gynhyrchiol i gyflawni gwelliant yn eu gwasanaethau. Gobeithiwn y bydd darllen hwn yn eich annog i feddwl am greu eich cymuned gwasanaeth eich hun, sef cymuned o gynghreiriaid sy’n gallu gwthio gyda’i gilydd i sicrhau’r canlyniadau gorau i’w dinasyddion.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch flog Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth, ‘What Service Communities are achieving across government’.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *