Dangos a Dweud Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd

Dangos a Dweud Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd

Fe wnaethom gynnal ein dangos a dweud gyntaf ar gyfer y Prosiect Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd yr wythnos diwethaf ac rydym wedi recordio’r sesiwn i chi ddal i fyny arno os gwnaethoch ei golli.

Yn ystod cyffro’r sesiwn, fe fethon ni ddwy o’n sleidiau am y datrysiad rydyn ni’n ei brofi felly rydyn ni wedi cynnwys crynodeb ohonyn nhw isod.

Mae ein sesiwn dangos a dweud nesaf ddydd Iau 4 Awst am 11am, ac os gwnaethoch fynychu’r un blaenorol, byddwn yn eich cynnwys yn y gwahoddiad ar gyfer hwn. Fel arall, ymunwch yma ac fe wnawn eich cynnwys ar y gwahoddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych: e-bostiwch digitalteam@wlga.gov.uk

Y datrysiad ateb yr ydym yn ei brofi yn Alpha: Llyfrgell Gwasanaethau

Ein datrysiad yw llyfrgell o wasanaethau rheng flaen gyda chod sy’n barod ar gyfer cynhyrchu y gall pob un o’r 22 awdurdod lleol ei gyrchu a’i fabwysiadu. 

Bydd y gwasanaethau’n cael eu dylunio gyda chydrannau, patrymau, ac arddulliau yn System Ddylunio Gov.UK. Bydd cynnwys a grëwyd yn dilyn arferion gorau dylunio cynnwys yn gynwysedig ym mhob gwasanaeth hefyd. Bydd pob gwasanaeth yn y llyfrgell yn cael ei brofi gyda dinasyddion.  

Bydd pob sgrin o fewn y gwasanaethau yn cysylltu â chod sy’n barod ar gyfer cynhyrchu a chanllawiau defnyddio fel y gall awdurdodau lleol ei godi a’i roi ar waith

Pa broblemau darganfod y bydd yn eu datrys?

Yn ystod cyfnod Darganfod y prosiect, fe wnaethom nodi’r tair problem allweddol ganlynol:

 1. Gwasanaethau anhygyrch
 2. Mae dinasyddion yn cael anhawster sefydlu pa wasanaethau sydd ar gael iddynt pan fyddant yn dod ar draws digwyddiad bywyd
 3. Mae dinasyddion wedi drysu ynghylch beth i’w ddisgwyl ac nid ydynt yn deall prosesau ar ôl gwneud cais am wasanaethau

Bydd syniad y Llyfrgell Gwasanaethau yn datrys problem 1. Hefyd, bydd yn helpu i ddatrys problemau 2 a 3. 

Beth yw gwerth y Llyfrgell Gwasanaethau?

 • Cysondeb mewn gwasanaethau ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae ein hymchwil wedi amlygu bod dinasyddion am i wasanaethau awdurdodau lleol fod yn gyson. Dros amser, bydd awdurdodau lleol yn cyrchu ac yn defnyddio’r un cynlluniau rheng flaen, a fydd yn sicrhau bod dinasyddion yn gyfarwydd â’r gwasanaethau lle bynnag y maent yn byw. 
 • Tîm canolog yn dylunio gwasanaethau rheng flaen unwaith ar gyfer pob un o’r 22 awdurdod lleol. Bydd hyn yn mynd beth o’r ffordd at liniaru’r cwynion ‘22 peth 22 o weithiau’ yr ydym yn eu clywed yn rheolaidd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.  
 • Gwasanaethau rheng flaen gorau yn y dosbarth. Bydd gan awdurdodau lleol fynediad at wasanaethau rheng flaen gorau yn y dosbarth heb fod angen eu tîm DDaT amlddisgyblaethol eu hunain. 

Yr hyn y mae angen i ni ei brofi yn Alpha i weld a fyddwn yn datblygu’r syniad hwn yn y cyfnod Beta

 • A oes awydd gan awdurdodau lleol i gael llyfrgell o wasanaethau rheng flaen y gallant gael mynediad atynt a’u defnyddio?
 • Sut olwg fyddai ar ein tîm i ddarparu’r datrysiad hwn?
 • Sut bydd y datrysiad yn cael ei ariannu?
 • A allwn ni, fel tîm, gynhyrchu gwasanaethau rheng flaen sy’n well i ddinasyddion na’r hyn y maent yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd?

Fe wnaethom gynnal ein dangos a dweud gyntaf ar gyfer y Prosiect Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd yr wythnos diwethaf ac rydym wedi recordio’r sesiwn i chi ddal i fyny arno os gwnaethoch ei golli.

Yn ystod cyffro’r sesiwn, fe fethon ni ddwy o’n sleidiau am y datrysiad rydyn ni’n ei brofi felly rydyn ni wedi cynnwys crynodeb ohonyn nhw isod.

Mae ein sesiwn dangos a dweud nesaf ddydd Iau 4 Awst am 11am, ac os gwnaethoch fynychu’r un blaenorol, byddwn yn eich cynnwys yn y gwahoddiad ar gyfer hwn. Fel arall, ymunwch yma ac fe wnawn eich cynnwys ar y gwahoddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych: e-bostiwch digitalteam@wlga.gov.uk

Y datrysiad ateb yr ydym yn ei brofi yn Alpha: Llyfrgell Gwasanaethau

Ein datrysiad yw llyfrgell o wasanaethau rheng flaen gyda chod sy’n barod ar gyfer cynhyrchu y gall pob un o’r 22 awdurdod lleol ei gyrchu a’i fabwysiadu. 

Bydd y gwasanaethau’n cael eu dylunio gyda chydrannau, patrymau, ac arddulliau yn System Ddylunio Gov.UK. Bydd cynnwys a grëwyd yn dilyn arferion gorau dylunio cynnwys yn gynwysedig ym mhob gwasanaeth hefyd. Bydd pob gwasanaeth yn y llyfrgell yn cael ei brofi gyda dinasyddion.  

Bydd pob sgrin o fewn y gwasanaethau yn cysylltu â chod sy’n barod ar gyfer cynhyrchu a chanllawiau defnyddio fel y gall awdurdodau lleol ei godi a’i roi ar waith

Pa broblemau darganfod y bydd yn eu datrys?

Yn ystod cyfnod Darganfod y prosiect, fe wnaethom nodi’r tair problem allweddol ganlynol:

 1. Gwasanaethau anhygyrch
 2. Mae dinasyddion yn cael anhawster sefydlu pa wasanaethau sydd ar gael iddynt pan fyddant yn dod ar draws digwyddiad bywyd
 3. Mae dinasyddion wedi drysu ynghylch beth i’w ddisgwyl ac nid ydynt yn deall prosesau ar ôl gwneud cais am wasanaethau

Bydd syniad y Llyfrgell Gwasanaethau yn datrys problem 1. Hefyd, bydd yn helpu i ddatrys problemau 2 a 3. 

Beth yw gwerth y Llyfrgell Gwasanaethau?

 • Cysondeb mewn gwasanaethau ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae ein hymchwil wedi amlygu bod dinasyddion am i wasanaethau awdurdodau lleol fod yn gyson. Dros amser, bydd awdurdodau lleol yn cyrchu ac yn defnyddio’r un cynlluniau rheng flaen, a fydd yn sicrhau bod dinasyddion yn gyfarwydd â’r gwasanaethau lle bynnag y maent yn byw. 
 • Tîm canolog yn dylunio gwasanaethau rheng flaen unwaith ar gyfer pob un o’r 22 awdurdod lleol. Bydd hyn yn mynd beth o’r ffordd at liniaru’r cwynion ‘22 peth 22 o weithiau’ yr ydym yn eu clywed yn rheolaidd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.  
 • Gwasanaethau rheng flaen gorau yn y dosbarth. Bydd gan awdurdodau lleol fynediad at wasanaethau rheng flaen gorau yn y dosbarth heb fod angen eu tîm DDaT amlddisgyblaethol eu hunain. 

Yr hyn y mae angen i ni ei brofi yn Alpha i weld a fyddwn yn datblygu’r syniad hwn yn y cyfnod Beta

 • A oes awydd gan awdurdodau lleol i gael llyfrgell o wasanaethau rheng flaen y gallant gael mynediad atynt a’u defnyddio?
 • Sut olwg fyddai ar ein tîm i ddarparu’r datrysiad hwn?
 • Sut bydd y datrysiad yn cael ei ariannu?
 • A allwn ni, fel tîm, gynhyrchu gwasanaethau rheng flaen sy’n well i ddinasyddion na’r hyn y maent yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd?

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *