Diweddariad Chwarterol Digidol

Diweddariad Chwarterol Digidol

Ar 25 Mai cynhaliwyd ein sesiwn Diweddaru Digidol chwarterol, lle bu’r tîm yn arddangos ein gwaith dros y chwarter diwethaf, yr hyn sydd wedi’i gyflawni a’n camau nesaf ar gyfer 2022. Rydym yn bwriadu cynnal y sesiynau hyn bob chwarter o hyn ymlaen fel rhan o’n cynllun cyfathrebu ehangach ar draws ein prosiectau.

Yn y sesiwn hon fe wnaethom drafod:

 • Crynodeb o ddechrau 2022
 • Cynllun Cyflawni 2022-2023
 • Cronfa Trawsnewid Digidol
 • Ein Panel Ymgynghorol
 • Prosiect Data Tlodi Bwyd Merthyr
 • Prosiect Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd
 • Asesiadau Aeddfedrwydd Digidol
 • Fframweithiau Dysgu
 • Dechrau Gyrfa
 • Cymunedau ymarfer
 • Hyfforddiant
 • LMS/LXP​
 • Gwasanaethau democrataidd
 • Gwefannau’r Cyngor
 • Digwyddiadau a Recordiadau
 • Holi ac Ateb

Os wnaethoch ei golli, rydym wedi recordio’r sesiwn felly gallwch ddal i fyny. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at timdigidol@wlga.gov.uk a byddwn yn ymateb, neu gallwch wneud sylw isod, a byddwn yn ymateb.

Mae’r sesiynau hyn ar agor i bawb sy’n gweithio yn yr awdurdod lleol neu o fewn rolau digidol yn y sector cyhoeddus. Os hoffech wahoddiad i’r sesiynau, anfonwch e-bost atom a gallwn eich ychwanegu at y rhestr wahoddiadau. Os hoffech ragor o wybodaeth ar ein gwaith, gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein newyddlen ar ein gwefan.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *