Diweddariad Chwarterol Digidol Medi 2022

Diweddariad Chwarterol Digidol Medi 2022

Ar 26 Medi cynhaliwyd ein sesiwn Diweddaru Digidol chwarterol, lle bu’r tîm yn arddangos ein gwaith dros y chwarter diwethaf, yr hyn sydd wedi’i gyflawni a’n camau nesaf ar gyfer 2022. Rydym yn bwriadu cynnal y sesiynau hyn bob chwarter o hyn ymlaen fel rhan o’n cynllun cyfathrebu ehangach ar draws ein prosiectau.

Yn y sesiwn hon fe wnaethom drafod:

  • Cronfa Trawsnewid Digidol
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tîm/ Staffio 
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am y Bwrdd Digidol a Chyfarfod Gweinidogol
  • Prosiect Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd
  • Prosiect Data Tlodi Bwyd Merthyr
  • System Gwybodaeth Rheoli Addysg 
  • Asesiadau Aeddfedrwydd Digidol
  • Hyfforddiant
  • Fframweithiau Dysgu
  • Prosiect Gwella Gwasanaeth 

Os wnaethoch ei golli, rydym wedi recordio’r sesiwn felly gallwch ddal i fyny. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at timdigidol@wlga.gov.uk a byddwn yn ymateb, neu gallwch wneud sylw isod, a byddwn yn ymateb.

Mae’r sesiynau hyn ar agor i bawb sy’n gweithio yn yr awdurdod lleol neu o fewn rolau digidol yn y sector cyhoeddus. Os hoffech wahoddiad i’r sesiynau, anfonwch e-bost atom a gallwn eich ychwanegu at y rhestr wahoddiadau. Os hoffech ragor o wybodaeth ar ein gwaith, gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein newyddlen ar ein gwefan.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *