Gweddarlledu cyfarfodydd cyngor

Gweddarlledu cyfarfodydd cyngor

Crynodeb o ymchwil dros y we

Mae pob Awdurdod Lleol (All) yng Nghymru yn gweddarlledu eu cyfarfodydd cyngor ac mae hyn wedi bod yn ofyniad cyfreithiol ers 2014. Mae’r Papur Gwyn – Diwygio Llywodraeth Leol, yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno gofyniad gorfodol ar bob awdurdod i weddarlledu eu cyfarfodydd.

Yn rhan o’n gwaith, gofynnwyd i ni edrych ar ba systemau y mae awdurdodau lleol yn eu defnyddio i ffrydio eu cyfarfodydd yn fyw.

Fe wnaethom gynnal yr ymchwil dros y we er mwyn rhannu’r feddalwedd a ddefnyddir ar draws Cymru a rhywfaint o gasgliadau hygyrchedd digidol a defnyddioldeb.

Software used in webcasting council meetings

Mae 13 o’r 22 awdurdod lleol (59%) yn defnyddio Public-i er mwyn darparu gwasanaethau gweddarlledu i’w trigolion.

Siart bar yn dangos bod 13 awdurdod lleol yng Nghymru yn defnyddio Public-i ar gyfer cyfarfodydd gweddarlledu. Mae 6 yn defnyddio YouTube, 1 yn defnyddio Vimeo ac 1 yn defnyddio Civico.
Siart bar yn dangos y feddalwedd a ddefnyddir ar gyfer gweddarlledu yn awdurdodau lleol Cymru.

Casgliadau Hygyrchedd

Er mwyn profi hygyrchedd y gwasanaeth, defnyddiwyd safonau W3C.

Canfyddiadau:

  • YouTube oedd yr unig feddalwedd oedd yn defnyddio capsiynau, trawsgrifiadau a thestun arall ar gyfer cynnwys y fideo.
  • Roedd pob darparwr yn hawdd i’w ddefnyddio a dim ond bysellau’r bysellfwrdd oedd eu hangen.
  • Roedd cynnwys fideo Public-i yn chwarae cynnwys fideo yn awtomatig gan fethu’r safonau hygyrchedd.

Canfyddiadau defnyddioldeb

Defnyddiwyd offerynnau gwerthuso darganfyddol i brofi defnyddioldeb y gwasanaeth gweddarlledu.

Canfyddiadau:

  • Roedd holl gynnwys y fideos yn hygyrch trwy ddolen unigryw i rannu cynnwys gweddarlledu’n hawdd.
  • Yr unig feddalwedd i beidio â darparu dolenni uniongyrchol i adrannau’r cynnwys oedd meddalwedd Civica. Gwnaeth y tîm ym Mro Morgannwg waith da ar gyfer hyn gyda dewislen ar ochr dde (bwrdd gwaith) neu oddi tanodd (symudol) gydag amseru’r adran benodol o’r cyfarfod wedi’i nodi’n glir.
  • Roedd pob meddalwedd a ddefnyddiwyd yn gweithio’n dda ar draws pob porwr a dyfais (gan ddefnyddio profion Lambda).

Beth sydd nesaf?

Rhannwyd y canfyddiadau yma gyda Phenaethiaid Gwasanaethau Democrataidd ym mis Mehefin 2021.

Mae Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi bod yn gwneud llawer o waith ym maes gwasanaethau democrataidd gyda Llywodraeth Cymru felly byddwn yn gweithio gyda nhw i weld lle fydd y gwaith yma’n ffitio.

Yr adborth gan Benaethiaid Gwasanaethau Democrataidd oedd ymchwilio i ddatrysiadau safonol ar draws Cymru a’r adnoddau sydd eu hangen i weithredu gofynion deddfwriaethol a chanllawiau statudol a fydd yn nodi pa gyfarfodydd ddylai gael eu gweddarlledu.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *