Y Gynhadledd Ddigidol Gyntaf ar gyfer Llywodraeth Leol Cymru

Y Gynhadledd Ddigidol Gyntaf ar gyfer Llywodraeth Leol Cymru

Ar 20 Ionawr cynhelir y gynhadledd ddigidol gyntaf ar gyfer llywodraeth leol Cymru. Bydd yn ddiwrnod o sgyrsiau a sesiynau ar gyfer cynghorau Cymru yn unig. Tocynnau yma.

Oherwydd ansicrwydd pandemig Covid-19, byddwn yn cynnal y digwyddiad yn rhithiol.

Drwy gydol y dydd, byddwn yn darparu mwy o gyd-destun o ran sut mae hyn yn cyd-fynd â Strategaeth Ddigidol i Gymru Llywodraeth Cymru gyda phartneriaid eraill ar draws y sector cyhoeddus.

Bydd cyfleoedd drwy gydol y dydd i ofyn cwestiynau a rhoi adborth. 

Rhaglen ar gyfer y diwrnod

Each session will have a short introduction from the Welsh Local Digital Government Conference team, followed by a guest speaker. There will be a panel discussion at the end of each of the four sessions.

SesiwnAmserSiaradwr GwaddPwnc y Sesiwn
Data10:00 – 11:00Dechreuwyd y diwrnod gan yr Athro Tom CrickDechrau gyda’r broblem
Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl11:00 – 12:00Siaradodd Heledd QuaeckGwasanaethau Cynhwysol
Cinio12:00 – 13:00
Diwylliant13:00 – 14:00Trafododd Sam HallTimau amlddisgyblaethol a rôl y cynnyrch
Galluogrwydd14:00 – 15:00Dangosodd Peter ThomasDatblygu sgiliau, galluogrwydd a gallu ar draws yr holl gynghorau

Get in touch with Digital Government Conference team

Os nad ydych yn gallu dod i’r sesiynau ond hoffech wybod mwy, neu ofyn cwestiwn i’r panel, anfonwch e-bost at timdigidol@wlga.gov.uk neu subscribe to our daily newsletter.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *